torsdag 12 januari 2012

Ett möte


Försommar. Två 50-tals kvinnor går med oro och klump magen till var sina vårdcentraler. Sommaren går. De båda fortsätter ovetande om varandra sin vandring längs livets väg. Den ena kvinnans väg ljusnar och blir så småningom grön. Den andra kvinnans vandring blir allt tyngre, mörkare och svårare. Sommaren blir till höst.

En tidigt morgon i januari. Två kvinnor möts i en sal på sjukhusets kvinnoklinik. Två historier delas. En av kvinnorna lämnar salen och fortsätter mot ljuset. Den andra kvinnan blir kvar i sitt mörker med sin rädsla.
Känslan av tacksamhet över att vara den som lämnar salen grumlas av en känsla av skuld....jag går därifrån med vinstlotten och förmår inte dela med mig av vinsten.